HET GEHEIM 1:

Ontcijfer de code die jullie vinden in onderstaande PDF, en stuur het antwoord naar info@adventureveluwe.nl

GEHEIM 1 OPDRACHT (PDF)